Project

Animal Jumps

Thể loại: Action 23 bạn đang chơi

Mô tả game

Animal Jump là một dạng trò chơi thông thường đơn giản.
Đây là trò chơi cá nhân thuần túy, người chơi tương tác với các đối tượng có sẵn trong game.

Người chơi nhấn và giữ trên màn hình, sau khi ngón tay thả ra, nhân vật sẽ nhảy từ khối lập phương này sang khối lập phương kế tiếp. Nhấn giữ càng lâu thì nhân vật nhảy được càng xa. Điều lưu ý là người chơi phải tránh cho nhân vật rơi ra khỏi khối lập phương vì khi đó trò chơi sẽ kết thúc./n/nMột số qui tắc chơi:

1, nhảy liên tục vào giữa hộp, bạn sẽ nhận được điểm +2, +4, +6 ...

2, nhảy đến hộp nhạc và ở lại 5 giây, sau đó phát nhạc và điểm +30.

3, nhảy đến cửa hàng tiện lợi và ở lại 5 giây, Cửa hàng tiện lợi sẽ mở và điểm +15./n/n4, nhảy tới Rubik's Cube và ở lại 5 giây, khối Rubik sẽ xoay và điểm +10.

5, nhảy để che và ở lại 5 giây, bìa sẽ phát âm thanh dội và điểm +5.

Các tính năng:

- Bảng xếp hạng

- Mời bạn bè chơi game

- Thành tựu

Hình ảnh game